Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy
Reportáže z konaných akcí

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ŠACHOVÝCH KROUŽKŮ A PRÁCE NA PROJEKTU ŠABLONY II. VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Práci šachových kroužků ve školním roce 2019/2020 musím rozdělit do několika oblastí činnosti, a to vlastní výuka šachu (10 zájmových útvarů), kluby deskových a logický her, které byly v prvním pololetí provozovány pod Šablonami II. a ve 2. pololetí pracovali jako zájmové kroužky Deskových her a jiné činnosti a dále pracoval v rámci šablon Badatelský klub Všeználek, kde jsme vařili.

ŠACHY:

Šachové kroužky vedli kvalifikovaní šachoví trenéři Lukáš Filip, Vladimír Horák, Vojtěch Filip a vypomáhali nám i externí trenéři a u začínajících šachistů pracovala Marie Filipová, Miroslava Ondráková a někdy nám pomáhali pokročilí šachisté Filip Kůra a Štěpán Filip. Šachy vyučujeme každý den v týdnu v deseti kroužcích a děti máme rozděleny podle výkonnosti. Jedná se o výuku, na kterou musí být každý trenér připraven, a to tak, aby děti na schůzce zaujal. Práce se nám daří, vůbec nemáme problémy s docházkou do kroužků. Děti se na schůzky těší a oceňují střídání výukových metod, časté zařazování oddílových turnájků a jiných soutěží, a to nejen z šachu, ale i logiky. V době koronavirové pandemie jsme dětem doporučily, kde mohou na internetu trénovat a také si s nimi Lukáš hrál partie na dálku. Mnozí si řekli o tištěné diagramy, které jim byly dopraveny.

V kroužcích nám pracovalo celkem 98 dětí. Během školního roku jsme se zúčastnili 9 kol Regionální žákovské ligy, kde jsme v kategorii H16 získali díky Štěpánu Filipovi 2. místo, v kategorii H14 díky Janu Veselému 1. místo a v kategorii D10 díky Elišce Škarydové 3. místo. Dále si v této soutěži vybojoval postup na Krajský přebor žáků Jakub Čáp.

Šachisté byli zapojeni do Regionální soutěže C (dospělých), ale u nás hrál vždy některý z trenérů (Lukáš Filip nebo Vladimír Horák) a s nimi vždy 4 děti, které nabíraly zkušenosti. Mělo se odehrát 11 kol, ale vzhledem k pandemii se končilo po 9. kole, kdy byl výsledek celkem jasný a družstvo našich šachistů postoupilo a v příští sezóně bude hrát Regionální přebor, kdy se bude zapojovat již 8 šachistů. Zápasy se hrají vždy v neděli.

Mezi velké úspěchy našich dětí lze považovat i vybojování postupu do 1. Ligy mládeže, kam se po roční odmlce vracíme! Jednalo se o 3 víkendové akce ve Vlašimi, Říčanech a Čelákovicích. Družstvo sestavoval a vedl Lukáš Filip. Blahopřejeme k pěknému úspěchu.

Velice pěkně jsme měli našlápnuto v soutěži školních týmů. Nejlépe si vedlo družstvo ZŠ Načeradec, které bylo celé sestavené z našich šachistů, kteří vyhráli kolo regionální i krajské a mělo se zúčastnit MČ České republiky (Petra Píšová, Štěpán Filip, František Jelínek a Filip Kůra), které však bylo kvůli pandemii zrušeno. Ve školních týmech Gymnázia Vlašim hráli 4 šachisté z našich kroužků a v družstvu ZŠ Vorlina 2 naši šachisté.

Dva naši šachisté se zúčastnili soustředění talentů na rekreačním středisku Jizbice. Zde Natálie Štanderová a Daniel Zeman získávali cenné zkušenosti.

Naše děti se zúčastnily mnoha turnajů po celé republice, například O krále a královnu DDM Symfonie Poděbrady, O pohár starosty města Čelákovice, O perníkovou chaloupku v Náměšti n.O., na Třebíčském šachování, dvě naše děvčata (Natálie Štanderová a Eliška Škarydová) získávaly zkušenosti na mezinárodním turnaji Chess Lady v Táboře a početná skupina dětí odehrála velice pěkný turnaj ve Světlé nad Sázavou, ale největší úspěchy jsme zaznamenali na 17. ročníku Lukavecké věže, kde v kategorii mladších vyhrál bez porážky Daniel Zeman, 2. místo obsadil Adam Slavík a 3. místo Tomáš Zeman a v kategorii starších 1. místo Štěpán Filip, 2. místo Petra Píšová a 3. místo Lukáš Filip. Všechny medailová místa a putovní pohár putovali do našich šachových kroužků.

Tradičně pořádají naši šachisté tři šachové turnaje regionálního i celorepublikového rozsahu, a to Regionální žákovskou ligu, tentokrát 2. kolo, které se zúčastnilo 86 dětí, dále pak již 11. ročník Silvestrovského turnaje, na který přijelo 54 účastníků a pak nejkrásnější šachový turnaj (12. ročník) Rodinné dvojice, které tvoří děti a jejich rodiče či prarodiče. Hrálo zde 55 dvojic, tedy 110 účastníků, medaili si za 2. místo odváželi sourozenci Daniel a Tomáš Zemanovi ve své kategorii. Ovšem při tomto turnaji nám nejde ani o umístění, ale že se aktivně vypraví hrát rodiče dětí a zažijí s nimi smysluplný den, bohatý na soutěživost, napětí, ale i radost ze společné činnosti.

Každé čtvrtletí pořádáme oddílové turnaje v jednotlivých kroužcích, aby si děti poměřily síly a snažily se dosahovat co nejlepších výsledků. Tyto turnaje jsou velice oblíbené.

O prázdninách pořádáme pro děti Letní šachový příměstský tábor. Letos, pro veliký zájem, budou mít tábor mladší a starší šachisté zvlášť.

ŠABLONY II.:

Šachisté využili nabízeného projektu Domeček a aktivně se zapojili do vzdělávání, organizování a pořádání jednotlivých úkolů, což bylo velice náročné, ale velice to oživilo činnost a zájem dětí byl veliký. Za období dvouletého projektu jsme vedli 6 klubů Zábavné logiky a deskových her (Lukáš Filip a Ing. Helena Kůrová), tj. 96 setkání. Za pololetí se vždy jednalo o 16 setkání a schůzky byli moc pěkné. Pro děti to bylo něco nového a velice aktivně se zapojovaly. Dokonce v letošním 2. pololetí už nebyl požadavek na klub, ale děti si vyprosily kroužek Dekových a jiných her, rodiče zaplatili zápisné a kroužky probíhaly ve středu a v pátek a byly hojně navštěvovány. Dále jsme organizovali a pracovali v kroužku Badatelském, který měl 3 x 16 setkání, vedla ho Miroslava Ondráková a později Emilie Slabá. V tomto badatelském klubu, který si děti nazvaly Všeználek, jsme vařili jednoduchá jídla, vhodná na snídaně, svačiny či večer. Tato činnost je velice bavila, dětem bylo předáno velké množství kompetencí z oblasti gastronomie a společenského chování a je poptávka na kroužek vaření dále, což budeme řešit následně. Za toto období jsme zorganizovali a uspořádali spolu s odborníky 29 poučných, zajímavých a úspěšných projektových dnů. Cíl každého PD byl naplněn bezezbytku a děti si odnášely nově získané kompetence z rozličných oblastí. Šachisté dále uspořádali 8 setkání s rodiči na rozličná témata, kdy pozvaný odborník z praxe přiblížil své zkušenosti a poučení pro rodiče. Stanovené plánované cíle těchto setkání byla naplněna a téměř vždy rodiče využili přítomnosti pedagoga, kde rozvinuli v rámci reflexe své dotazy do oblasti šachu a vyptávali se na své ratolesti. U těchto setkání jsme v rámci reflexe vyžadovali přítomnost všech trenérů šachu a tato setkání přešla v jakési rodičovské schůzky. Pedagog Lukáš Filip měl 4 setkání v mateřské škole, kde za dohledu ředitelky Mileny Hrubantové získával cenné zkušenosti s malými dětmi, které nám do šachových kroužků dochází a lépe se mu, po absolvování tohoto vzdělávání, s nimi pracuje a uplatňuje získané kompetence. Šachisté rovněž uspořádali 3 projektové dny mimo středisko volného času, navštívili jsme HistoryPark Ledčice pod vedením odborníků, kde děti získali informace o naší minulosti, fascinujícími a vhodnými způsoby získaly děti kompetence z oboru archeologie zábavnou formou. Seznámily se s pravěkými a středověkými osadami a vším s nimi spojeným. Šest našich pedagogů se zúčastnilo 8 hodinového školení v oblasti osobnostního sociálního rozvoje. Zároveň v rámci tohoto projektu se náš hlavní trenér vzdělával ve funkci školního asistenta, na které si také doplnil vzdělání, což je rovněž velkým přínosem pro práci s dětmi v kroužcích.

SHRNUTÍ:

Za výše uvedenou činnosti je neuvěřitelné množství práce, která je z velké části odváděna ve volném čase a o mnoha sobotách a nedělích. Dále je nutné si uvědomit, že musíme pro naše děti, které dochází do klubovny každý den, udržovat pořádek, uklízet, starat se o pomůcky, připravovat jim studijní materiály a stále přemýšlet o atraktivnosti schůzek. Náš současný kolektiv tyto náročné požadavky plní, a proto k nám děti dochází rády a ve velikém počtu.

Děkujeme ředitelce Domečku Pavle Homolkové za materiální pomoc a jsem přesvědčena, že Domečku děláme velkou reklamu a děti se snaží reprezentovat a propagovat činnost této organizace co nejlépe.

Zároveň si dovoluji pozvat děti do našich kroužků, budeme hrát šachy, ale i deskové hry a plánujeme ještě spoustu dalších akcí podobných proběhlým projektovým dnům – na fotky se doklikáte přes rajče: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/.

Zaznamenala: Marie Filipová

Odkaz na fotečky:

Kroužky pokročilých: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Sachove_krouzky_-_2019-2020_-_POKROCILI/

Kroužky mírně pokročilých: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Sachove_krouzky_2019-2020_-_MIRNE_POKROCILI/

Kroužky začátečníků A: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Sachove_krouzky_2019-2020_-_ZACATECNICI_A/

Kroužky začátečníků B: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Sachove_krouzky_-_2019-2020_-_ZACATECNICI_B/

Šachová školička: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Sachove_krouzky_2019-2020_-_SACHOVA_SKOLICKA/

Logické a deskové hry středa:

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Klub_zabavne_logiky_a_deskovych_her_1._pololeti_2019-2020_-_streda_Lukas_Filip/

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Krouzek_logickych_a_deskovych_her_2._pololeti_2019-2020_-_1._-_streda_-_Lukas_Filip/

Logické a deskové hry pátek:

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Klub_zabavne_logiky_a_deskovych_her_1._pololeti_2019-2020_-_patek_Ing._Helena_Kurova/

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Krouzek_logickych_a_deskovych_her_2._pololeti_2019-2020_-_2._-_patek_Ing._Helena_Kurova/

Badatelský klub Všeználek:

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Badatelsky_klub_-_Vseznalek_-_vareni_-_patek_1._pololeti_2019-2020/

https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Badatelsky_klub_-_Vseznalek_-_vareni_-_patek_2._pololeti_2019-2020/

publikováno 7.12.2023