Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil výtahy

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

 

 

logo 1 střed.kraje

Podpora z fondu hejtmana středočeského kraje:

 

Jedná se o tyto projekty v roce 2018:

 

1. Turnaje fotbalových nadějí ročníků 2009 a mladších - 3. ročník na Domečku

2. Karnevalové reje na Domečku v rámci oslav 700. výročí Vlašimi 

3. Podpora šachových kroužků (Krajský přebor v šachu dětí do 8 let a Turnaj rodinných dvojic)

4.Letní aktivity s Domečkem Vlašim (soustředění,tábory...)

5. Mikulášský a vánoční rej na Domečku  Vlašim

 

HUMANITÁRNÍ FOND, v rámci Tématického zadání "Zdravotnictví a Zdraví 2020"

Zdraví 2020 - Aktivity a projekty v oblasti tělovýchovy zaměřené na podporu pohybových aktivit stárnoucí populace a kulturního a uměleckého začlenění do činnosti v zájmových útvarech MěDDM

        

Děkujeme

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

 

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VLAŠIM 

 

                 DOMEČEK  8.00 - 19.00

                  ZAHRADA  8.00 - 17.00

   

DOMEČE

d

 

Projekt "Domeček" 

   Na léta 2018-2020 se Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace, zapojila do evropského projektu Šablony II.

Projekt nese název DOMEČEK a je veden pod č.j. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008777.

Projekt je uzavřen s Ministerstvem školství tělovýchovy a mládeže a je spolufinancován Evropskou unií. 

Smlouva byla uzavřena za účelem zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

Název a počet šablon v projektu:

2.VI/1 - Školní asistent - personální podpora  = 528 šablon

2.VI/4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin = 30 šablon

2.VI/7 - Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv = 20 šablon

2.VI/9 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ = 2 šablony

2.VI/13 - Klub pro účastníky SVČ = 28 šablon

2.VI/14 - Projektový den v SVČ = 44 šablon

2.VI/15 - Projektový den mimo SVČ = 6 šablon

2.VI/16 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ = 2 šablony

 

OTEVŘENÉ ZÁJMOVÉ KLUBY NA OBDOBÍ ZÁŘÍ 2018 - LEDEN 2019

(2.VI/13 - Klub pro účastníky SVČ )

 

Badatelský astronomický klub

vedoucí: Petr Král (Pátek od 17.00 do 18.30)

Fotogalerie

Badatelský myslivecký klub

vedoucí: Ing. Iva Holadová (Pátek od 14.30 do 16.00) 

Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her v Domečku 

vedoucí: Lubomír Zajíček (Čtvrtek od 17.00 do 18.30) 

Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her v Pravoníně

vedoucí: Miroslava Ondráková (Pátek od 15.00 do 16.30) 

Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her v Pravoníně

vedoucí: Lukáš Filip (Středa od 15.00 do 16.30) 

Fotogalerie

Dramatický klub v anglickém jazyce (6-14 let) 

vedoucí: Adéla Hladká (Čtvrtek od 15.00 do 16.30) 

Fotogalerie

Filmový klub v anglickém jazyce pro malé děti

vedoucí: Iveta Žáková (Pátek od 14.30 do 16.00) 

Fotogalerie

 

Přihlášky jsou k dispozici v Domečku ve Vlašimi, více informací na tel. 724 148 443.

 

PROJEKTOVÉ DNY (2.VI/14 - Projektový den v SVČ)

27.9.2018 - Večerní hygiena a péče o zdraví dětíFotografie

14.11.2018 - Pohádky v knihovně - Fotografie

21.11.2018 - Mikulášské a čertovské keramikování - Fotografie

21.11.2018 - Příroda ve fotografii - Fotografie

22.11.2018 - Vánoční variace - Fotogalerie

30.11.2018 - Výlety do minulosti za mistry světa - Fotogalerie

14.12.2018 - Ochrana zdraví, bezpečnost a první pomoc - Fotogalerie

 

 (2.VI/15 - Projektový den mimo SVČ)

13.12.2018 - Vánoční tradice - zájezd do skanzenu v Kouřimi - Fotogalerie

 

ZAPOJENÍ ODBORNÍKA Z PRAXE DO VZDĚLÁVÁNÍ V SVČ (2.VI/9)  

Dne 18.10.2018 zahájil Městský dům dětí a mládeže Vlašim spolupráci s odbornicí Mgr. Drahomírou Svobodou.

 8.11.2018  - Adventní věnec Fotogalerie

29.11.2018 - Postavičky do betléma a motivy čerta s andělem Fotogalerie

20.12.2018 - Zvonečky Fotografie

10.1.2019 - Medovník Fotogalerie

 

SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ (2.VI/7)

(2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv)

 

Dne 19.11.2018 návštěva ZŠ Chotýšany. Návštěva probíhala v hodinách - hudební výchovy, informatiky a zeměpisu v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 20.11.2018. Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogickými pracovníky proběhlo dne 22.11.2018. 

Fotogalerie

Dne 23.11.2018 návštěva ZŠ Vorlina. Návštěva probíhala v hodinách českého a anglického jazyka v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 26.11.2018. Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 27.11.2018.

Fotogalerie

Dne 4.12.2018 návštěva ZŠ Březinská. Návštěva probíhala v hodinách českého jazyka a rozumové výchovy,

matematiky a smyslové výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy. 

Fotogalerie

Dne 19.12.2018 návštěva ZŠ Březinská. Návštěva proběhla v hodinách fyziky, českého jazyka a literatury a tělesné výchovy. 

Fotogalerie

Dne 14.1.2019 návštěva ZŠ Vorlina. Návštěva probíhala v hodinách anglického jazyka (3 hodiny) a českého jazyka (1 hodina) v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 16.1.2019. Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy probělo 17.1.2019.

Fotogalerie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Dne 20.9.2018 jsme na zahradu pořídili nové dětské kočárky pro děti.

 den

                                                         a-                                                              

 

                                                                    SPORTÍK

 

sportík

ŠIKOVNÍ NEZBEDNÍČCI

 

šik.n.

 

DOMEČEK

A2

 

 

 

 

 

  • dom. (url 0,14 kB)
vytvořilo Anawe