Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

 

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

Dotace z Fondu hejtmana v roce 2019 byly poskytnuty na tyto projekty:

 

  • S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol 
  • Mezinárodní fotbalový turnaj Trofeo delfino 2019 v Itálii 
  • Léto pro holky a kluky v Domečku Vlašim 
  • S Domečkem Vlašim radostně do nového školního roku 2019 - 2020 

 

Dále poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT na rok 2019: 

 

  • Pohár rozhlasu - okresní kola: 13.-14.5.2019

 

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

 

MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE VLAŠIM, příspěvková organizace

 

                   DOMEČEK  8.00 - 19.00

                  ZAHRADA  8.00 - 17.00

   

DOMEČE

 

 

Projekt "Domeček" 

   Na léta 2018-2020 se Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace, zapojila do evropského projektu Šablony II.

Projekt nese název DOMEČEK a je veden pod č.j. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008777.

Projekt je uzavřen s Ministerstvem školství tělovýchovy a mládeže a je spolufinancován Evropskou unií. 

Smlouva byla uzavřena za účelem zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

Název a počet šablon v projektu:

2.VI/1 - Školní asistent - personální podpora  = 528 šablon

2.VI/4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin = 30 šablon

2.VI/7 - Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv = 20 šablon

2.VI/9 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ = 2 šablony

2.VI/13 - Klub pro účastníky SVČ = 28 šablon

2.VI/14 - Projektový den v SVČ = 44 šablon

2.VI/15 - Projektový den mimo SVČ = 6 šablon

2.VI/16 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ = 2 šablony

 

(2.VI/13 - KLUB PRO ÚČASTNÍKY SVČ )

ZÁJMOVÉ KLUBY - ZÁŘÍ 2019 - LEDEN 2020

Badatelský astronomický klub (P. Král) - Fotogalerie

Badatelský myslivecký klub (I. Hrmová)Fotogalerie

Badatelský klub Všeználek (M. Ondráková) - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her (L. Filip) - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her (H. Kůrová) - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her (L. Zajíček) - Fotogalerie

Filmový klub v anglickém jazyce 1 (D. Babka)Fotogalerie

Filmový klub v anglickém jazyce 2 (A. Doležalová)Fotogalerie

ZÁJMOVÉ KLUBY - LEDEN 2019 - ČERVEN 2019

Badatelský astronomický klub - Fotogalerie

Badatelský myslivecký klub - Fotogalerie

Badatelský klub "Zeměpis hrou" - Fotogalerie

Badatelský klub "Všeználek" - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových herFotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových herFotogalerie

Dramatický klub v anglickém jazyce - Fotogalerie

Filmový klub v anglickém jazyceFotogalerie

 

ZÁJMOVÉ KLUBY - ZÁŘÍ 2018 - LEDEN 2019

Badatelský astronomický klub Fotogalerie

Badatelský myslivecký klub - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her - Fotogalerie

Klub zábavné logiky a deskových her - Fotogalerie

Dramatický klub v anglickém jazyce - Fotogalerie

Filmový klub v anglickém jazyce - Fotogalerie

 

Přihlášky jsou k dispozici v Domečku ve Vlašimi, více informací na tel. 724 148 443.

 

(2.VI/14 - PROJEKTOVÝ DEN V SVČ )

 1. Večerní hygiena a péče o zdraví dětí - Fotogalerie - 27.9.2018

2. Pohádky v knihovně - Fotogalerie - 14.11.2018

3. Mikulášské a čertovské keramikování - Fotogalerie - 21.11.2018

4. Příroda ve fotografii - Fotogalerie - 21.11.2018

5. Vánoční variace - Fotogalerie - 22.11.2018

6. Výlety do minulosti za mistry světa - Fotogalerie - 14.12.2018

7. Ochrana zdraví, bezpečnost a první pomoc - Fotogalerie - 14.12.2018

8. Poznáváme Česko hrou, učíme se ... - Fotogalerie - 24.1.2019

9. Toulky českou historií - Fotogalerie - 31.1.2019

10. Jarní keramikování - Fotogalerie - 4.2.2019

11. Studená kuchyně a zdravá strava - Fotogalerie - 5.2.2019

12. Zábavná logika a strategické hry - Fotogalerie - 6.2.2019

13. Valentýnské pečení - Fotogalerie - 14.2.2019

14. Letem světem společně s šachovou hrou ... - Fotogalerie - 15.2.2019

15. Kdo si hraje nezlobí - Fotogalerie - 30.3.2019

16. Velikonoční tvoření - Fotogalerie - 10.4.2019

17. Velikonoční kuchyně - Fotogalerie - 10.4.2019

18. Velikonoce očima dětí - Fotogalerie - 18.4.2019

19. Velikonoční šikovné ručičky - Fotogalerie - 18.4.2019

20. O krále a královnu mateřských škol - Fotogalerie - 4.5.2019

21. Cesta kolem světa - Fotogalerie - 13.6.2019

22. Přírodou inspirované počítače a fyzika nízkých teplot - Fotogalerie - 14.6.2019

23. Šachisté na Velkém Blaníku a zámku v Louňovicích pod Blaníkem - Fotogalerie - 15.8.2019 

24. Pexesiáda - Fotogalerie - 14.9.2019

25. Zábavné šachy - Fotogalerie - 20.9.2019

 

(2.VI/15 - PROJEKTOVÝ DEN MIMO SVČ )

13.12.2018 - Vánoční tradice - zájezd do skanzenu v Kouřimi - Fotogalerie

(2.VI/7 - SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ PEDAGOGŮ)

(2.VI/7 Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv)

 

1. Základní škola Chotýšany  (Lubomír Zajíček, DiS.)

1. Návštěva - 19.11.2018 v hodinách - hudební výchovy, informatiky a zeměpisu v čase 8.00 - 12.00.

Reflexe pedagogů proběhla 20.11.2018.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogickými pracovníky proběhlo dne 22.11.2018. 

Fotogalerie

2. Návštěva - 18.1.2019 v hodinách zeměpisu, informatiky a dvou hodinách hudební výchovy v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla 21.1.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 23.1.2019. 

Fotogalerie

 

2. Základní škola Vorlina Vlašim  (Mgr. Kateřina Blahoušová, DiS.)

1. návštěva - 23.11.2018 v hodinách českého a anglického jazyka v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla 26.11.2018.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 27.11.2018.

Fotogalerie

 

2. návštěva - 14.1.2019 v hodinách anglického jazyka (3 hodiny) a českého jazyka (1 hodina) v čase 8.00 - 12.00. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 16.1.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy probělo 17.1.2019.

Fotogalerie

 

3. Základní škola Březinská Vlašim (Mgr. Marie Míková)

1. návštěva - 4.12.2018 v hodinách českého jazyka a rozumové výchovy,matematiky a smyslové výchovy, tělesné výchovy a výtvarné výchovy. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 5.12.2018.

Interní sdílení navazovalo na reflexi pedagogů dne 5.12.2018.

Fotogalerie

 

2. návštěva - 19.12.2018 v hodinách fyziky, českého jazyka a literatury a tělesné výchovy. 

Reflexe pedagogů proběhla dne 20.12.2018.

Interní sdílení navazovalo na reflexi pedagogů dne 21.12.2018.

Fotogalerie

 

4. Základní škola Vorlina Vlašim (Mgr. Edita Dvořáková)

1. návštěva - 22.1.2019 v čase 8.00 - 12.00 v hodinách matematiky, českého a anglického jazyka Druhá hodina - akce školy "Bubny".

Reflexe pedagogů proběhla 23.1.2019. 

Fotogalerie

2. návštěva - 26.3.2019 v  čase 8.00 - 12.00 v hodinách českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a čtení a psaní. 

Reflexe pedagogů proběhla 27.3.2019

Fotogalerie

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 28.3.2019

 

5. Mateřská škola Pravonín (Milena Hrubantová)

1. návštěva - 19.2.2019 v čase 8.00 - 12.00. Téma masopust, malovaní masek ukázka jídel ze zabíjačky, ruzné pohybové hry, procházka.

Reflexe pedagogů proběhla 19.2.2019. 

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 21.2.2019

Fotogalerie
 

2. návštěva - 5.3.2019 v čase 8.00 - 12.00 hodin. Téma: Jaro - výroba sluníček, jarní tanečky povídaní o jaru, šachy ukázka.

Reflexe pedagogů proběhla 5.3.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 6.3.2019.

Fotogalerie

 

6. Základní škola Sídliště Vlašim (Mgr. Miluše Vodolánová)

1. návštěva - 20.2.2019 v čase 8.00 - 12.00 v hodinách českého jazyka, matematiky, výtvarné výchovy a čtení. 

Reflexe pedagogů proběhla 21.2.2019.

Fotogalerie

 

2. návštěva - 15.5.2019 v čase 8.00 - 12.00 v hodinách českého jazyka, matematiky, výtvarky a čtení. 

Reflexe pedagogů proběhla 16.5.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 17.5.2019.

Fotogalerie

 

7. Mateřská škola Pravonín (Milena Hrubantová)

1. návštěva - 19.3.2019 v čase 8.00 - 12.00. Téma ukázka pohádky O Budulínkovi, výtvarné ztvárnění pohádky,

beseda o pohádce, skládání puzzle na téma pohádky.

Reflexe pedagogů proběhla 19.3.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 21.3.2019

Fotogalerie

 

2. návštěva - 2.4.2019 v čase 8.00 - 12.00. Téma - malování velikonočních obrázků, obtisky rukou - kuřátko, poznávání pohádkových písniček,

setí obilí - velikonoční dekorace, volná zábava na dvoře.

Reflexe pedagogů proběhla 4.4.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 5.4.2019.

Fotogalerie

 

8. Základní škola Vorlina Vlašim  (Mgr. Kateřina Smržová)

1. návštěva - 25.3.2019 v čase 8.00 - 12.00 v hodinách českého jazyka, matematiky, ČSL a čtení a psaní. 

Reflexe pedagogů proběla 26.3.2019.

Fotogalerie

 

2. návštěva - 13.5.2019 v čase 8.00 - 12.00 v hodinách českého jazyka, matematiky, čtení a psaní a ČLS.

Reflexe pedagogů proběhla 14.5.2019.

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 15.5.2019.

Fotogalerie

 

9. Základní škola Sídliště Vlašim (Mgr. Hana Šopová)

1. návštěva - 24.4.2019 v čase 8.00 - 12.00 - účast na atletických závodech škol Benešovska na atletickém stadionu ve Vlašimi.

Reflexe pedagogů proběhla 25.4.2019.

Fotogalerie

2. návštěva - 5.6.2019 v čase 8.00 - 12.00 - tělesná výchova na koupališti ve Vlašimi - 3 hodiny, pracovní výchova 1 hodina. 

Reflexe pedagogů proběhla 6.6.2019. 

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 7.6.2019.

Fotogalerie

 

10. Základní škola Vorlina Vlašim (Mgr. Edita Dvořáková)

1. návštěva - 16.9.2019 v čase 8.00 - 12.00 - v hodinách anglického jazyka, českého jazyka, matematiky a českého jazyka.

Reflexe pedagogů proběhla 17.9.2019

Fotogalerie

2. návštěva - 8.10.2019 v čase 8.00 - 12.00 - v hodinách českého jazyka 2x, anglického jazyka a matematiky.

Reflexe pedagogů proběhla 9.10.2019

Interní sdílení zkušeností s dalšími pedagogy proběhlo 10.10.2019

Fotogalerie

 

10. Základní škola Vorlina Vlašim (Mgr. Kateřina Smržová)

1. návštěva - 15.10.2019 v čase 8.00 - 12.00 - v hodinách matematiky, českého jazyka, člověk a jeho svět a českého jazyka.

Reflexe pedagogů proběhla 16.10.2019

Fotogalerie

 

11. Mateřská škola Velíšská Vlašim (Tereza Matějovská)

1. návštěva - 16.10.2019 v čase 8.00 - 12.00.

Reflexe pedagogů proběhla 17.10.2019.

                                                                                                                                                                   

(2.VI/9 - ZAPOJENÍ ODBORNÍKA Z PRAXE DO VZDĚLÁVÁNÍ V SVČ)  

Dne 18.10.2018 zahájil Městský dům dětí a mládeže Vlašim spolupráci s odbornicí Mgr. Drahomírou Svobodou.

18.10.2018 - miska List Fotogalerie

 8.11.2018  - Adventní věnec Fotogalerie

29.11.2018 - Postavičky do betléma a motivy čerta s andělem Fotogalerie

20.12.2018 - Zvonečky Fotografie

10.1.2019 - Medovník Fotogalerie

24.1.2019 - Pytlík Skrblík Fotogalerie

21.2.2019 - Okénko Fotogalerie

7.3.2019 - Velikonoční slepička - Fotogalerie

28.3.2019 - Jarní ptáček - Fotogalerie

11.4.2019 - Vázička - Fotogalerie

 

Dne 10.10.2018 zahájil Městský dům dětí a mládeže Vlašim opět spolupráci s odbornicí Mgr. Drahomírou Svobodou.

10.10.2018 - ptáček - Fotogalerie

(2.VI/4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin) 

16.3.2019 - Školení pro 15 pracovníků MěDDM Vlašim - osobnostně sociální rozvoj

Fotogalerie

 

(2.VI/16 - ODBORNĚ ZAMĚŘENÁ TEMATICKÁ SETKÁNÍ A SPOLUPRÁCE S RODIČI ÚČASTNÍKŮ SVČ)

Ve čtvrtek 28.11.2018 se sešli rodiče dětí hokejistů, které vede pan Karel Křížek. Pozval si vzácného hosta PhDr. Zděnka Vojtu, bývalého hokejistu a v součastné době pegagoga a hokejového trenéra. 

Fotogalerie

V pátek 21.12.2018 se sešli rodiče šachistů v Pravoníně. Lektorkou byla Ing. Kristina Žížalová, která rodičům povídala o tam, jak se jejich děti mají stravovat a čemu věnovat ve výživě největší pozornost. 

Fotogalerie

Ve čtvrtek 21.2.2019 se sešli rodiče atletů v tělocvičně ZŠ Sídliště Vlašim, kde pravidelně trénují jejich děti. V úvodu provedly děti ukázkový trénink. Pedagožka volného času Milena Kárníková si pozvala na besedu s rodiči odborníka z praxe Ing. Martina Svobodu, který seznámil rodiče s významem sportovního vyžití dětí ve volném čase. Dále pohovořil o provozních záležitostech atletických kroužků, jejich financování, zhodnotil i práci trenérů, mluvil o motivaci dětí a poděkoval rodičům, že děti vedou ke sportu. Dále odpovídal na celou řadu dotazů.

Fotogalerie

V pátek 16.8.2019 se sešli rodiče šachistů na setkání s názvem "Co šachy přináší dětem?". Lektorem byl Jiří Kotzot a pedagogickým pracovníkem za Domeček Lukáš Filip. Akce proběhla v příjemné atmosféře v hezkém prostředí. Lektor odvedl vynikající výkon, akce byla pěkně připravena a přednáška byla doplněna velkým množstvím názorných studijních materiálů, mapek, grafů, fotografií a i testů, které sklidili u rodičů největší zájem.

Fotogalerie

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Letní tábor pro nejmenší 

Letní tábor Chyška u Pacova

Sportovně taneční tábor

Vědecký tábor

                                        

Nové kočárky v Domečku

 den

NAŠI MALÍ HOKEJISTÉ 

Nové stolečky na zahradě Domečku 

šik.n.

aa

as

DOMEČEK V ZIMĚ

A2

 

 

 

 

 

  • dom. (url 0,14 kB)
vytvořilo Anawe