Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy

Dotace

MěDDM / Dotace

logo 1 střed.kraje

 

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje

Za rok 2020 nám byly poskytnuty dotace z Fondu hejtmanky našemu Domečku byla poskytnuta podpora na tyto projekty:

  • S Domečkem Vlašim hurá na karnevaly ... a dále na pomůcky do zájmových kroužků
  • Letní radovánky a příprava na nový školní rok s Domečkem Vlašim  
  • Vánoční a mikulášské besídky, šachové turnaje

 

Dále Domeček získal pověření k uspořádání sportovních atletických soutěží - okresních kol

 

  • Pohár rozhlasu
  • Středočeský atletický pohár

 

Děkujeme

 

Projekt "Domeček" 

Na léta 2018-2020 se Městský dům dětí a mládeže Vlašim, příspěvková organizace, zapojila do evropského projektu Šablony II.

Projekt nese název DOMEČEK a je veden pod č.j. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008777.

Projekt je uzavřen s Ministerstvem školství tělovýchovy a mládeže a je spolufinancován Evropskou unií. 

Smlouva byla uzavřena za účelem zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

 

 

Název a počet šablon v projektu:

2.VI/1 - Školní asistent - personální podpora  = 528 šablon

2.VI/4 - Vzdělávání pedagogických pracovníků SVČ - DVPP v rozsahu 8 hodin = 30 šablon

2.VI/7 - Sdílení zkušeností pedagogických pracovníků z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv = 20 šablon

2.VI/9 - Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v SVČ = 2 šablony

2.VI/13 - Klub pro účastníky SVČ = 28 šablon

2.VI/14 - Projektový den v SVČ = 44 šablon

2.VI/15 - Projektový den mimo SVČ = 6 šablon

2.VI/16 - Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči účastníků SVČ = 2 šablony