Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

 

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

Dotace z Fondu hejtmana v roce 2019 byly poskytnuty na tyto projekty:

 

  • S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol 
  • Mezinárodní fotbalový turnaj Trofeo delfino 2019 v Itálii 
  • Léto pro holky a kluky v Domečku Vlašim 
  • S Domečkem Vlašim radostně do nového školního roku 2019 - 2020 

 

Dále poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT na rok 2019: 

 

  • Pohár rozhlasu - okresní kola: 13.-14.5.2019

 

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Reportáže z konaných akcí

Projektový den - Zlatý klíček mám, pohádky s ním otvírám!

Projektový den - Zlatý klíček mám, pohádky s ním otvírám!aa

        To byl název dalšího úspěšného projektového dne, který uspořádali šachisté. Tentokrát ti nejmenší z Šachové školičky. Pedagog volného času Lukáš Filip a odbornice z praxe Milena Hrubantová si na přípravě projektového dne, pořádaného 12.3.2020 v knihovně v Pravoníně, za přítomnosti knihovnice Emilie Slabé, nechali opravu záležet.

      

 

  Pro realizaci projektového dne spolu vybrali spolu prostory knihovny v Pravoníně, kde má své sídlo i místní mateřská škola a děti, které navštěvují Šachovou školičku. Provedli výběr pohádek, na kterých bude projektový den postaven, zajistili okostýmování dětí, výzdobu knihovny, omalovánky, pastelky, koš s maňásky, házecího panáka a míčky pro sportovní chvilku.

        Následovala úprava prostředí knihovny – výzdoba, organizace prostředí, výběr pohádkových knih různých autorů, příprava výtvarné techniky, hudebního nástroje – kytary, audio techniky na hudební projev a pomůcek k dramatizaci – plošné loutky a maňásci, kostýmy pro děti.

        Děti si doma s rodiči připravily pohádkové kostýmy, které jim zapůjčila MŠ a ve kterých přišly na projektový den do místní knihovny. Dále si starší děti nastudovaly krátký výjev ze známých pohádek, který v rámci projektového dne předvedly. Byla připravena krásná výstavka výrobků dětí a nástěnka a výzdoba chodby.

          Vlastní realizace probíhala takto: Děti v kostýmech vstoupily do knihovny, která byla krásně vyzdobena a těkaly očima z jedné strany na druhou a ukazovaly si na jednotlivé obrázky, knihy a maňásky. Proběhlo krátké seznámení s projektem Šablony II. Domeček a poté se představily jednotlivé děti a krátce uvedly své kostýmy a z jaké pohádky jejich kostým pochází.

       Odbornice z praxe Milena Hrubantová „zlatým klíčkem“ s písničkou, kterou zpívaly společně i děti, odemkla POHÁDKU!  Poté se ujala slova knihovnice Emile Slabá, která četla dětem úryvky z opravdu starých pohádek a děti je poznávaly.  Na tyto otázky děti odpovídaly a současně byla s nimi prováděna reflexe, kdy vyjadřovaly svůj názor a dokázaly rozlišit dobro a zlo. Následovala práce s maňásky, kdy děti nejdříve podle maňáskových postaviček poznávaly pohádky. Další maňásky si vytahovaly z „pohádkového košíku“ a opět určovaly z jaké pohádky maňásek „přišel“.

         Dalším úsekem našeho pohádkového dne bylo vyprávění dvou pohádek dětmi z MŠ. Následovala krátká beseda, kde se můžeme s pohádkou setkat? Kniha, televize, kino, divadlo – rozbor. Na tyto všechny otázky průběžně děti odpovídaly a samy ještě nabízely jiné pohádky, které je zaujaly.

          Pohádkové písničky, které byly následně dětem přehrávány, poznávaly děti po pár taktech, bylo zřejmé, že je dobře znají. Hudební část projektového dne následovala živou hudbou, kdy jedna z učitelek MŠ hrála na kytaru a děti s ní zazpívaly několik písniček z pohádek a pohádkových filmů.

           I když si děti při poznávání hudebních pohádek zatančily, tak pro ně organizátoři připravily sportovní chvilku. Házely míčky do otvoru v pohádkovém panáku.

          Pohádkové omalovánky, to byl další úkol dnešního projektového dne. Děti malovaly princezny, draky, čertíky, skřítky a jiné výjevy. Z těchto výkresů bude utvořena výstavka.

           Hra NA DIVADLO, to byla další část programu, ale to už se dostavili rodiče na besedu, která začínala sice později, ale my jsme chtěli, aby viděli své děti, jak hrají divadlo.  Dramatizace pohádky „ Červená Karkulka „ v klasické i v rýmované podobě se dětem opravdu povedla a rodičům se moc líbila. Děti byly na své výkony pyšné.

Více ve fotografiích: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Projektovy_den_-_Pozlaceny_klicek_mam%2C_pohadky_s_nim_otviram_12.03.2020/

Zaznamenala: Marie Filipová

publikováno 20.3.2020
vytvořilo Anawe