Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy
Reportáže z konaných akcí

ZNÁME NOVÉHO KRÁLE A KRÁLOVNU MATEŘSKÝCH ŠKOL

ZNÁME NOVÉHO KRÁLE A KRÁLOVNU MATEŘSKÝCH ŠKOL

Ve čtvrtek 28.5.2020 byl uspořádán projektový den, v rámci projektu Šablony II., s názvem „O krále a královnu mateřských škol“. Pedagog Lukáš Filip spolu s odbornicí z praxe Milenou Hrubantovou a s dalšími vedoucími šachových kroužků připravili malý sál a šachovou klubovnu k realizaci projektu.

Příprava pro soutěžící: malí šachisté – v malém sále měl každý svůj pracovní stůl, židli, tužky, pastelky a fixy předem připravené. Stoly byly očíslovány a označeny jmenovkami. První část úkolů jim byla diktována a ony na připravené šachovnice plnily úkoly podle slovního zadání. Jejich úkolem bylo vyznačit na šachovnici řadu, sloupec, nejdelší šikmé řady, nejkratší šikmé řady, rohy šachovnice, střed šachovnice, okrajová pole šachovnice, bílé království, černé království. Poté už dostávaly lístečky s úkoly, se kterými obcházely jednotlivá stanoviště, kde plnily zadané úkoly na tahy pěšcem, krále, dámou, střelcem, jezdcem. Lístečky s hodnocením odnášely hlavnímu rozhodčímu starší šachisté k sumarizaci bodů, neboť každý jejich úkol byl podle předem stanovených kritérií ohodnocen body. V klubovně pak za dozoru dalších pedagogických pracovníků měly děti své, jednodušší úkoly, které byly také ohodnoceny body.

Starší šachisté - předem byli instruováni, každý spravoval dvě stanoviště a po příchodu soutěžícího si od něj převzal lísteček s úkolem, který mu řádně vysvětlil na demonstrační šachovnici a po splnění úkolu zapsal počet získaných bodů a poslal soutěžícího s podepsaným lístečkem za hlavním rozhodčím.

Posledním úkolem bylo řešení diagramů. Jednalo se o jedno tahové maty a ve třech případech o dvou tahové maty. Tohoto úkolu se ujal osobně hlavní rozhodčí. Úkoly soutěžící plnili zase u svých stolů. Na splnění diagramů dostali dostatek času.

Poté nastala zodpovědná práce pro hlavního rozhodčího, kterému pomáhal pořádající pedagog volného času, kteří sestavili výsledkovou listinu. Výherci byli všichni, neboť odvedli neuvěřitelný kus práce, poprvé se setkali s touto soutěží, pracovala i nervozita, tréma. Za své výkony mladší děti obdrželi poháry, medaile, diplomy a pěkné ceny. Králem se stal Matěj Žížala a královnou Rozálie Janatková.

Naplánovaný program a cíle byly bezezbytku splněny. Jen časově jsme pro bohatou diskusi projektový den protáhli.

Reflexi s dětmi jsme probrali hned po skončení projektového dne, který byl hodnocen velice kladně. Malým dětem se soutěž velice líbila a starší děti byly nadšené, ocenily, že jim někdo svěřil tak zodpovědnou práci. Z řad pedagogů byly pochváleny obě skupiny dětí, za zodpovědný přístup, nadšení, vzorné chování, vyjádření radosti ze získaných bodů a i z cen, které si odnášely na památku. Patrné bylo, že se projektový den dotkl spousty témat a subtémat, která se v něm promítla. Děti se neobávaly závěrečné diskuze, své dojmy prezentovaly nahlas, bez ostychu. Sebekriticky dokázaly zhodnotit, co se jim nepovedlo.

Zaznamenala: Marie Filipová

publikováno 1.6.2020