Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy
Reportáže z konaných akcí

Setkání s rodiči malých šachistů – Šachy v životě dítěte

Setkání s rodiči malých šachistů – Šachy v životě dítěte

Odborník z praxe: Milena Hrubantová – ředitelka mateřské školy

Pedagog volného času: Lukáš Filip

Místo konání: Šachová klubovna Spolkového domu Pravonín (detašované pracoviště Domečku Vlašim)

Čas konání: 28.5.2020 od 13:00 do 16:00 hodin

Přípravné práce:

Pro setkání s rodiči šachistů bylo vybráno téma „Šachy v životě dítěte?“ Funkci letora – odborníka z praxe plnila ředitelka místní mateřské školy Milena Hrubantová, která dlouhá léta v této funkci působí a má ve ŠVP školy zařazenu výuku šachu. Příprava lektora zahrnovala kromě výběru a setřídění témat, představených rodičům, také sestavení souboru materiálů z historie šachu a různé pedagogicko-psychologické pomůcky, kde je prezentována logická desková hra jako prospěšná pro vývoj dítěte v raném věku. Poměrně delší čas zabrala koordinaci termínu s rodiči a lektorem, a to z důvodu výskytu koronaviru.

Realizační část:

Beseda s rodiči byla zahájena podle programu v 13:00 hodin a zúčastnilo se jí 9 rodičů. Lektorka zahájila svoji přednášku exkurzem do psychologie a zdůraznila nezbytnost nalezení společné řeči pedagoga a trenéra šachu s rodinou, hlavně pokud jde o výchovné metody a motivaci dítěte. Proto by rodiče měli věnovat dostatek pozornosti výběru trenéra, aby se dítě nedostávalo do stresových situací, kdy poznává něco nového a aby bylo vše nové přednášeno poutavou formou a prokládáno hrami, kvízy a zajímavým vyprávěním (např. vlastní zkušenosti trenéra).

Tento úvod rodiče zaujal natolik, že při výběru oblastí, které dostali na výběr pro další části tohoto setkání, si přáli seznámit se hlouběji s psychologickými tématy a přehledy výsledků nejrůznějších psychologických studií, v nichž byl zkoumán konkrétní přínos výuky šachu pro děti. Rodiče velice také zajímala vlastní práce na kroužcích a dokonce se ptali, co s těmi dětmi děláme tak zázračného, že se na šachové schůzky tolik těší?

V průběhu přednášky byli rodiče vyzýváni k interakcím, které často vyústily v otevřenou diskusi o daných otázkách, čímž se v hlavní (realizační) části nenásilně objevovala i reflexe.

Nejvíce rodiče zaujala následující témata:

 • tři hlavní úkoly trenéra šachu (probudit ve svých svěřencích zájem o šachy, nepřipravit je o zájem o šachy, naučit je hrát šachy);

 • dvě stránky vývoje psychiky (zrání a učení);

 • souvislost vnitřních biologických podmínek vývoje (vloh), vlivu prostředí a vlastní aktivity jedince;

 • charakteristika některých vývojových období jedince (mladší školní věk a puberta);

 • čtyři hlavní druhy činností člověka (hra, učební činnost, práce a volnočasové aktivity), jejich charakteristiky a spojení s vývojovými obdobími; využití trenérem (rodičem);

 • výsledky procesu lidského učení (řada vědomosti – dovednosti – návyky);

 • teorie motivace, druhy motivů (potřeby, pudy, zájmy, návyky, cíle, přání, hodnoty, postoje, emoce);

 • souvislost mezi vlohami (vrozené) a schopnostmi (osvojené) a jejich soubory: nadáním (=soubor vloh) a talentem (=soubor schopností);

 • otázka, zda se dá génius vychovat.

Na závěr si rodiče vyslechli přehled nejdůležitějších (vědecky prokázaných) přínosů výuky šachu pro děti (ovšem za předpokladu správného působení trenéra):

 • rozvoj osobnosti a sociálních dovedností;

 • rozvoj myšlení a zlepšení mentálních schopností;

 • zvýšení inteligenčního kvocientu;

 • posílení dovedností potřebných při řešení problémů;

 • naučení se schopnosti dělat obtížná rozhodnutí, a to i abstraktní, teoretická či dokonce hypotetická;

 • naučení se schopnosti myslet kriticky;

 • naučení se schopnosti myslet kreativně a originálně;

 • naučení se schopnosti vytvářet plán, pochopení důležitosti plánování (především flexibilního);

 • naučení se schopnosti koncentrace (při správném vedení trenérem a použití patřičných cvičení).

Přitom se lektor dotkl i problematiky ADHD a vyslovil na ni svůj názor.

Výuka hry v šachy podle názoru lektora dále (ovšem opět prostřednictvím trenéra)

 • učí děti trpělivosti a vytrvalosti;

 • učí děti myslet logicky a efektivně;

 • napomáhá zvýšit jazykové schopnosti;

 • zlepšuje paměť;

 • zvyšuje matematické schopnosti.

Na závěr si paní ředitelka nechala tu nejdůležitější informaci, že šachový trenér prostřednictvím šachové hry učí děti napřed myslet a až potom jednat.

 

Zaznamenala: Marie Filipová 

Ve Vlašimi 28.5.2020

 

publikováno 1.6.2020