Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

 

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

Dotace z Fondu hejtmana v roce 2019 byly poskytnuty na tyto projekty:

 

  • S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol 
  • Mezinárodní fotbalový turnaj Trofeo delfino 2019 v Itálii 
  • Léto pro holky a kluky v Domečku Vlašim 
  • S Domečkem Vlašim radostně do nového školního roku 2019 - 2020 

 

Dále poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT na rok 2019: 

 

  • Pohár rozhlasu - okresní kola: 13.-14.5.2019

 

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Reportáže z konaných akcí

Putovní pohár rodinných dvojic 2020

Putovní pohár rodinných dvojic 2020aa

          Zasněžený Pravonín vítal 29.2.2020 110 účastníků (55 rodinných dvojic, z toho z našich kroužků či nejbližšího okolí 15 rodinných dvojic) šachového turnaje 12. ročníku Rodinných dvojic.

Domácí šachisté připravují tento prestižní šachový turnaj, na který se nám sjíždějí šachisté ze širokého okolí, s velkou pečlivostí a za pomoci celé plejády štědrých sponzorů, kteří touto cestou, vždy jedenkrát za rok, poděkují rodičům a prarodičům za to, že dětem věnují svůj volný čas a vozí je po šachových turnajích. Celý turnaj je organizačně velice náročný a věnuje se mu po tři dny kolem 15 lidí.

Je velice zajímavé sledovat, jak zasedají za stejný stůl otec a syn, matka s dcerkou nebo babičky a dědečkové se svými vnoučaty, sourozenci, bratranci, strýcové se svými neteřemi či synovci a jinak spřízněné rodinné dvojice. Napětí, jak sleduje vnouček tahy svého dědečka a mhouří přitom oči, či jak se radují členové rodinné dvojice z uhraných bodů a netrpělivě čekají na rozlosování dalšího kola a touží po dalších bodech, by se dalo krájet! Atmosféra při tomto turnaji je vždy neopakovatelná, srdečná, příjemné prostředí a nekonečné besedy mezi rodiči a prarodiči, kteří si sdělují své pocity.

Turnaj zahájila starostka Obce Pravonín Mgr. Jana Lapáčková, losoval Petr Havelka, funkci rozhodčích plnili Vladimír Horák, Peter Janda a Lukáš Filip. Turnaje se se svým synem zúčastnil i nově zvolený "Středočeský" předseda KM Adam Mrázek, který byl přítomným představen a popřáli jsme mu hodně elánu a úspěchů k tak zodpovědné práci.

Hrálo se 7 kol, tempem 2 x 20 minut, podle pravidel pro rapid šach. Turnaj byl hrán ve Spolkovém domě v Pravoníně ve velkém sále a v šachové klubovně. Časový harmonogram byl plněn, nic nás nezdržovalo, a tak jsme kolem 15.00 hodiny mohli začít vyhodnocovat nejúspěšnější účastníky. Zahájili jsme vyhodnocením nejlepší rodinné dvojice, kterou se po roční odmlce stali opět otec a syn Tomáš a Jakub Vojtovi, kteří zvítězili s náskokem 1,5 bodu (12 bodů), odvezli si putovní pohár, poháry a medaile za vítězství a věcné ceny. Druhou příčku obsadili otec a syn Milan a Filip Dolenští (10,5 bodu) a 3. místo družstvo FreTky (otec a syn Tomáš Kučera a Filip Růžička - 10 bodů. Poté byla vyhlašována družstva podle kategorií. "20" 1. místo Hynek a Vít Bludští z Plzně, 2. místo domácí Daniel a Tomáš Zemanovi a 3. místo Vít a Vojtěch Čandovi z Čelákovic, kteří byli i nejmladší rodinnou dvojicí turnaje. "40" 1. místo Tomáš a Matin Bláhovi z Brodců, 2. Václav a Hana Bartošovi z Říčan a 3. místo Michael a Monika Strnadovi také z Říčan. "60" 1. místo Tomáš a Jakub Vojtovi z Vlašimi, 2. místo Robert a Daniel Kubíčkovi z Čelákovic a 3. místo Danka a Josefína Dudkovy z Brodců. "61+" 1. místo Milan a Filip Dolenských z Prahy, 2. místo Tomáš Kučera a Filip Růžička z Prahy a 3. místo Matouš a Jan Hlavinovi z Nebušic. Vyhodnocen a oceněn byl i nejstarší účastník turnaje, kterým byl František Musil z Jeníkova, jehož vnuk navštěvuje naše šachové kroužky a nejmladším účastníkem turnaje byl domácí Matěj Žížala.

Děkuji touto cestou všem sponzorům, děkuji za nezastupitelnou podporu Městskému domu dětí a mládeže ve Vlašimi, bez jehož pomoci by nemohli pracovat naše šachové kroužky, kroužky a kluby logických a deskových her. Nemohli bychom organizovat letní šachová soustředění, a tak hojně navštěvovat různé šachové turnaje během roku. Děkuji trenérům, dětem z kroužků pokročilých šachistů, za významnou pomoc při provozu zájmových kroužků a za přípravné a úklidové práce před a po turnajích, v neposlední řadě děkuji za nezištnou pomoc maminkám "šachových dětí", které ochotně přiloží ruku k dílu při organizování šachových turnajů, bez jejichž pomoci by to opravdu nešlo! Děkuji i představitelům Obce Pravonín, kteří nám umožňují pořádat naše turnaje ve Spolkovém domě zdarma. Zásadní poděkování náleží vám všem rodičům a prarodičům, kteří přispíváte k podpoře šachu u svých dětí a vnoučat!

Zaznamenala: Marie Filipová

https://www.mddmvlasim.cz/index.asp?redakcePreview=ok&menu=1830&language=1&record=34224

publikováno 2.3.2020
vytvořilo Anawe