Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy
Reportáže z konaných akcí

Projektový den - Zábavné šachy

Projektový den - Zábavné šachy

Projektový den  -  ZÁBAVNÉ ŠACHY

         V pátek 20.9.2019 uspořádali šachisté Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi, v rámci projektu Domeček – ŠABLONY II. plánovaný projektový den, který byl koncipován do formy soutěže, kde spolupracovali pokročilí šachisté jako rozhodčí, mírně pokročilí šachisté plnili úkoly připravené pedagogem Lukášem Filipem a odbornicí z praxe Milenou Hrubantovou. Dále se do projektového dne zapojili i účastníci klubů deskových her, kteří plnili úkoly ze své oblasti a zúčastnili se soutěže plné šachových úkolů, kvízů, testů, otázek, deskových a jiných her.

     

 

          Přípravné práce tohoto projektového dne byly poměrně náročné. Pro každého účastníka šachové části byla připravena Karta účastníka, kde byly vypsány úkoly (Stavění základní šachové pozice naslepo, stavění šachové pozice z odezírání, dát co nejvíce matů v časovém limitu, dát mat v časovém limitu, postavit šachy na čas, skákání jezdcem po půlce šachovnice, naslepo dát 1 – 2 tahový mat, hledat chyby v diagramech. Druhá skupina hrála Člověče, nezlob se!, pexeso, pexetrio, skládala puzzle a domino. Všechny úkoly byly honorovány body, což sebou neslo poctivou přípravu, aby projektový den probíhal korektně. 

          Cílem projektového dne byl rozvoj poznatků z oblasti šachů a deskových a ostatních her. Cílem byl rozvoj a uplatnění získaných schopností a dovedností, soužití ve skupině, rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie, zručnosti, pohotovosti, důvtipu a práce pod časovým tlakem.

           Projektový den zahájila odbornice z praxe Milena Hrubantová – ředitelka mateřské školy, která děti seznámila s připraveným projektovým dnem a vysvětlila jim jeho přínos. Projektový den probíhal na dvou „frontách“, a to šachová skupin a skupina deskových a ostatních her. V první skupině pracovalo 9 účastníků a ve druhé skupině 6 dětí, celkem se tedy projektového dne zúčastnilo 15 dětí. Soutěžilo se plné čtyři hodiny, jen krátká přestávka na svačinku přerušila jejich zápolení. Šachovou skupinu vyhrál Tomáš Zeman, druhou skupinu vyhrála Karolína Hrabánková. Děti si za své výsledky odnesly drobné dárky.

           Hodnocení proběhlo s dětmi a pořadateli ihned po ukončení projektového dne, který byl hodnocen velice kladně. Děti vše bavilo. Především v šachové skupině probíhala soutěž zábavnou formou. Byli naplněny všechny stanovené cíle, navíc se spontánně dostavila soutěživost mezi dětmi a každý chtěl dosáhnout co nejlepších výsledků. Starší – pokročilí šachisté konstatovali, že nebylo pro ně jednoduché, aby spravedlivě zhodnotili výsledky svých mladších kamarádů. Všichni dohromady pak konstatovali, že se velice sjednotila „parta“ šachistů a utužila se další kamarádství. Některé ze soutěžních úkolů si opakovali i po skončení projektového dne a dokonce domýšleli i vylepšení těchto úkolů. To odbornici z praxe a pedagoga velice potěšilo a je pro ně i námětem pro případné příští projektové dny. Takže se zdokonalily nejen děti, ale i pořadatelé projektového dne.

             Interní sdílení zkušeností pedagogů z Domečku probíhalo následně po ukončení projektového dne, kde byly hodnoceny použité metody, získané klíčové kompetence a byla zhodnocena jak příprava projektového dne, tak i použité materiály, hodnotící kritéria a přístup pedagoga a odborníka, kteří projektový den připravili. Pedagogové jej zhodnotili kladně a ocenili poctivou přípravu projektového dne a splnění stanovených cílů projektového dne.

Zaznamenala: Marie Filipová

publikováno 23.9.2019