Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

 

Příspěvek na projekt "S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol (pořádání karnevalů na ZŠ)"

 

Rimini Itálie pro účely fotbalu

        

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Reportáže z konaných akcí

Projektový den - Pohádky v knihovně

Projektový den - POHÁDKY V KNIHOVNĚaa

Ve středu 14.11.2018 jsme s dětmi ze Šachové školičky uspořádali projektový den v knihovně v Pravoníně.

Do projektu byla přizvána knihovnice střediskové knihovny z Načeradce Jana Lapáčková, místní knihovnice Emilie Slabá, průvodkyně projektem Miroslava Ondráková a hospitovali Lukáš Filip a Marie Filipová – všichni tři pedagogové volného času MěDDM Vlašim.

 

Fotografie z projektového dne: Pohádky v knihovně 

Přípravné části bylo věnováno hodně hodin práce, neboť proběhla úprava prostředí knihovny – výzdoba, organizace prostředí, výběr pohádkových knih různých autorů, příprava výtvarné techniky, audio techniky na hudební projev a pomůcek k dramatizaci – plošné loutky a maňásci. Na chodbách jsme, v rámci přiblížení pohádky Skřítek Podzimníček, provedli podzimní výzdobu, na které se podílely i děti. Dále si doma s rodiči připravily pohádkové kostýmy, ve kterých přišly do místní knihovny. Starší děti nastudovaly krátký výjev ze známé pohádky Červená Karkulka, který v rámci projektového dne také předvedly.

Realizační část:

Skřítek Podzimníček a jeho kamarádi se připravují na zimu. Pomáhají ukládat zvířátka k zimnímu spánku. Musí si připravit k uspávání pohádku. Kdo s dětí poslouchá před spaním pohádku? Jak a kde pohádka vznikla. Historický a světový vývoj pohádky. Tak byl zahájen dnešní projektový den. Na tyto otázky děti odpovídaly a současně byla s nimi prováděna reflexe, kdy vyjadřovaly svůj názor a jaké si vzaly z tohoto vyprávění ponaučení a co bylo pro ně nové.

Jaké pohádky děti znají? Třídění pohádek o zvířátkách, o přírodě, o lidech, bajky, rýmované pohádky. Děti jeden po druhém říkaly názvy pohádek, které znají (Tisíc a jedna noc, Kocour v botách, Šípková Růženka, Popelka, Sněhurka, Červená karkulka, O perníkové chaloupce, Princezna na hrášku, Ošklivé kačátko, Křesadlo, Malá mořská víla, Jeníček a Mařenka, Broučci, Rumcajs, Ferda Mravenec, Pan Tau….) Kde se můžeme s pohádkou setkat? Kniha, televize, kino, divadlo – rozbor. Na tyto všechny otázky průběžně děti odpovídaly a samy ještě nabízely jiné pohádky, které je zaujaly. Při každé pohádce jsme si s dětmi říkaly kdo je ve které pohádce dobrý a kdo zlý.

Hra NA DIVADLO. Každý představí svůj převlek a řekne, ve které pohádce jeho postava vystupuje a zda to je dobrý či zlý hrdina z pohádky. Popovídali jsme si o tom, proč mají děti pohádky rády. Pohádková babička přečetla úryvky a děti hádaly pohádku. Byla předvedena dramatizace pohádky „ Červená Karkulka „ v klasické i v rýmované podobě. Tato část projektového dne se dětem líbila nejvíce.

Následovala část, kdy děti popisovaly svůj kostým a říkaly, ze které pohádky pochází a vyjmenovaly i další postavy, které v „jeho“ pohádce vystupují.

Pohybová chvilka, kdy jsme pouštěli pohádkové melodie z počítače a děti je poznávaly a přitom tančily se setkala s velkým úspěchem a byla vznášena prosba o další a další písničky.

Paní knihovnice Emilie Slabá, Jana Lapáčková přečetly pohádku O skřítcích v knihovně, z čehož se děti poučily o tom, jak mají s knihami zacházet. Všichni jsme si o pohádce povídali a děti dobře věděly, jak se mají ke knihám chovat.

Poté následovala část, kdy si děti vybarvovaly obrázky z pohádek, každý si vybíral obrázek sám a opět pověděl, ze které pohádky vymalovávaná postava pochází. Při této příležitosti probíhala i reflexe přímo s dětmi, který se projektový den velice líbil, byly zkrátka nadšené.

Reflexe:

Po ukončení se k reflexi z celého Projektového dne sešli všichni účastníci Projektového dne, a to odborník z praxe Jana Lapáčková, místní knihovnice Emilie Slabá, pedagogičtí pracovníci Miroslava Ondráková, Lukáš Filip a Marie Filipová. Bylo konstatováno, že byly naplněny všechny výchovné cíle, dětem bylo předáno velké množství ponaučení a navíc se děti samy staly tvůrci Projektového dne. Byly naplněny všechny parametry osobnostní a sociální výchovy, tj. rozvoj schopností poznávání, kreativita, fantazie, snění, kooperace a kompetence, poznání dobra i zla, rozeznávání starý, mladý či bohatý a chudý, velký a malý, vznešený a prostý. Děti si odnesly kompetenci k provedení pohádky podle vlastních představ, vyprávět o pohádkové postavě či vlastního kostýmu, radost a pocity z hezkého dopoledne, který byl věnován pohádce a spojení této skutečnosti s knihovnou, kdy si děti zasadí pohádku právě do těchto prostor. Všichni účastníci a pořadatelé hodnotili projektový den kladně.

Zaznamenala: Marie Filipová

publikováno 15.11.2018
vytvořilo Anawe