Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil výtahy

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

 

 

logo 1 střed.kraje

Podpora z fondu hejtmana středočeského kraje:

 

Jedná se o tyto projekty v roce 2018:

 

1. Turnaje fotbalových nadějí ročníků 2009 a mladších - 3. ročník na Domečku

2. Karnevalové reje na Domečku v rámci oslav 700. výročí Vlašimi 

3. Podpora šachových kroužků (Krajský přebor v šachu dětí do 8 let a Turnaj rodinných dvojic)

4.Letní aktivity s Domečkem Vlašim (soustředění,tábory...)

 

HUMANITÁRNÍ FOND, v rámci Tématického zadání "Zdravotnictví a Zdraví 2020"

Zdraví 2020 - Aktivity a projekty v oblasti tělovýchovy zaměřené na podporu pohybových aktivit stárnoucí populace a kulturního a uměleckého začlenění do činnosti v zájmových útvarech MěDDM

        

Děkujeme

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Dokumenty

Reportáže z konaných akcí

Letní šachové soustředění 2017

Letní šachové soustředění 2017aa

LETNÍ ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ 2017 V PRAVONÍNĚ

Stejně jako v minulých letech uspořádal Městský dům dětí a mládeže Vlašim ve spolupráci s Šachovým klubem Pravonín, kde pracuje 10 šachových kroužků od kategorie předškolních dětí po pokročilé Letní šachové soustředění. Považujeme za nutné některé oblasti výuky "vypilovat", potřebují více času, ale hlavně se schází děti z více kroužků a utužují tak partu. Letos jsme navíc zařadili více poznávacích zájezdů a naplánovali soustředění zase trošku jiné. Tím, že trávíme s dětmi více času, lépe je poznáváme a těchto znalostí pak využíváme při jejich výuce.

        Po dobu celého soustředění probíhala vždy ráno soutěž v rapid šachu na 7 kol, tempem 2 x 20 minut, ve dvou skupinách (starší a mladší).

Děti byly rozděleny do dvou skupin, a to A a B. Přednášky v áčku realizoval pan Jiří Kotzot ze Sázavy, který se nám loni velice osvědčil a dětem (a nejen jim) se jeho přednes líbí a vlastně si jej vyžádaly. O druhou skupinu se starali domácí trenéři Lukáš a Vojtěch Filipovi. Do svých dopoledních přednášek zařadili učivo, které jsme se začátečníky probírali koncem školního roku a vyžaduje si více času na procvičení.

Na odpolední šachové bloky bylo připravena spousta diagramů a hádanek z časopisu Scholar´s Mate. Připraveno bylo nespočet kvízových otázek a různých šachových soutěží.

Soustředění se konalo ve Spolkovém domě v Pravoníně, a to v klubovně šachového klubu a v malém sále. Velký sál je využíván jako tělocvična. Dále je využívána zahrada a hřiště Sokola Pravonín. Na obědy jsme chodili do Mateřské školy v Pravoníně a ostatní stravování jsme připravovali sami (Helena Kůrová a Zuzana Moudrá).

První den  proběhla část přednášky s "A" skupinou na téma: "Boj věže proti pěšcům" a v klubovně vysvětloval a cvičili mat jednou věží, věží a dámou a stihli ještě úvod do výuky matu dvěma střelci Vojtěch a Lukáš Filipovi.

Na odpoledne jsme na objednanou návštěvu Včelího světa v nedalekých Hulicích. Viděli jsme tam jedinečnou expozici představující život včelstva hravým způsobem. Ve včelím světě jsme všichni získali mnoho zajímavých vědomostí o včelách, o jejich chovu. Pouštěli jsme si zajímavé filmy, viděli spoustu pomůcek pro včelaře. Nejen, že jsme si zde zakoupili různé suvenýry, ale i si každý vlastnoručně vyrobil svíčku. V expozici se nám moc líbilo. 

Další objednanou návštěvu jsme měli ve Vodním domě, rovněž v Hulicích. Vodní expozice je navržena tak, aby učila prostřednictvím neobvyklých zážitků. Viděli jsme zde Vodní mikrosvět, vodní organismy jsme pozorovali pouhým okem. Druhá část expozice je nazvána Pod vodní hladinou. Zde jsme viděli vodní rostliny a zvířata. V akváriích se proháněly ryby, do sluchátek znělo zurčení vody. Mokřadní život nabídl přírodní scenérii na břehu řeky Želivky včetně zvukové kulisy hlasů ptáků a žab. V další části expozice, která se nazývá Nekonečná cesta vody jsme zjistili, že většinu našeho těla tvoří voda a další jiné zajímavosti. Poslední část expozice, Výlet do historie, je nainstalován v projekčním sále. Zde jsme si prohlédli nástěnné malby z doby Karla IV., které byly zachráněny při demolici kostela v Dolních Kralovicích před tím, než bylo toto městečko zaplaveno přehradou. Pro děti byla asi nejzajímavější expozice v atriu Vodního domu, která probudila jejich hravou stránku osobnosti. Umělé vodní toky, symbolizující cestu od pramene k ústí, které mohly ovládat pomocí čerpadel, pump, vodních mlýnku, hrází a rozvodníků je zaměstnala na více jak dvě hodiny. Vzhledem k teplému a slunečnému počasí se pořádně vyřádily. Do aut jsme je museli doslova zahnat! Dnešní den byl zakončen téměř v 18.00 hodin.

 Následující den se pokračovalo druhou částí přednášky "Boj věže proti pěšcům" byla zahájena podle časového harmonogramu a i skupina mladších pokračovala v plánovaném programu a probírala mat dvěma střelci a pilně jej cvičila. Ti kdož už uměli mat bez zaváhání, začali řešit diagramy. Po návratu z oběda se trochu sportovalo ve velkém sále i na zahradě.

Mezitím jsme malý sál přetvořili na učebnu a programový blok nazvaný "Anglické okénko", který velice úspěšně vedla Lenka Slavíková. Soutěžila dvě družstva. Jejich kapitány byli nejstarší účastnící soustředění, a to Lukáš Zeman (družstvo černých) a Petra Píšová (družstvo bílých).  Soutěže byly velice zajímavé a zatím vede družstvo bílých. Pokračování bude ve čtvrtek.

            Dnešní přednáška ve skupině "A" přednáška pana Jiřího Kotzota, tentokrát na téma "Vybrané taktické metody". Stejně jako dnes, tak i v minulých dnech byla přednáška doplňována nejen demonstrací na šachové demonstrační tabuli, ale i promítáním na velké plátno, ale hlavně měla každá přednáška ze strany přednášejícího, spoustu dotazů na frekventanty, kteří pak byli za správné odpovědi odměňováni body, ty sčítáme a budou podkladem k závěrečnému hodnocení. Druhá skupina "B" mladších dětí, měla dnes na programu mat dvěma střelci a pak řešení diagramů. Někdo jednotažky, někdo dvoutažky, a i zde bodujeme.  

             Po obědě jsme si hodinku odpočinuli, každý jak chtěl. Někdo řešil na šachovnici jak táhnout jezdcem, aby navštívil všech 64 políček šachovnice. Zatím se to nepodařilo nikomu! Někdo hrál stolní tenis, někdo fotbálek nebo jiné deskové hry. Mezitím Lukáš vyvěsil průběžné výsledky po 5. kole rapidu. Bylo tedy co hodnotit.

Před druhou hodinou odpolední jsme se přesunuli na fotbalové hřiště, kde na nás čekal fotbalový trenér Miloš Filip, který vedl ukázku běžného tréninku kopané v Pravoníně. Bylo dost horko, tak vynechal běh kolem hřiště, ale následoval fotbalový zápas. My k tomu přidali štafetový běh, skákání gumy, přes švihadlo, hra s psychomotorickým padákem, házení létacím talířem, přetahování lanem a jiné hry. Na hřišti jsme strávili více jak dvě hodiny.

Uteklo to vše jako voda a my máme před sebou poslední den ve "Spolkáči". Zahájili jsme tradičně sportovními hrami v sále či na zahradě, pak krátké občerstevní a hurá do posledních dvou kol rapidu. Nic nebylo rozhodnuto, na předních pozicích těsno, a to nejen v "áčku", ale i v "béčku". Výsledky zůstaly neodhaleny až do odpoledne.

Následovala přednáška pana Kotzota, který dnešní setkání s dětmi uvedl takto: "Když děti přežily dvoudenní téměř encyklopedickou přednášku o koncovce věže proti pěšci, zasloužily si na závěr trochu odlehčené téma. Název přednášky byl "Pohádkový šach", ale byly do ní vloženy i ukázky zajímavých úloh ze skladebního a studiového odvětví šachu. Z nich velký ohlas měla především Nesmrtelná úloha, v níž bílý obětuje téměř veškerý materiál a dá mat 9. tahem posledním pěšcem, který mu zbyl. Také se líbila úloha o paní domácí, která se vrhla z osmého patra svého domu, čímž se zbavila nenáviděného nájemníka a sama zůstala bez zranění. Líbily se i ukázky z "opravdového" pohádkového šachu, v němž neplatí některá klasická pravidla, např. mat jedním tahem deseti králům současně nebo úloha o dvou medvídcích. Všechny ostatní ukázky ovšem přebila úloha, v níž bílý dá soupeři mat 3. tahem, aniž by se dotkl jediné figurky!"

Mladší šachisté měli na programu konečné zkoušení z matu dvěma střelci a pak byl čas věnován tématu jak vyhrát partii, když má jedna strana K + D a druhá K + pěšce na předposlední řadě. Tady jsem zaslechla poznámku: "Kdybych toto uměl na žákovské, tak jsem nemusel dávat remízu!" Příště to tedy bude celý bod! Toto téma děti pochopily velmi rychle a stihli jsme vše nejen vysvětlit, ale i prozkoušet a vyhodnotit. Poslední část byla věnována ještě diagramům, které naši malí šachisté řeší velice rádi.

Po obědě byl čas věnován sportování a o půl druhé následovalo druhé "Anglické okénko", mimochodem vedeno velice zajímavou formou. Průběžný stav mezi družstvem vedeným Petrou Píšovou a druhým družstvem vedeným Lukášem Zemanem byl pro první jmenované lepší, do druhého dne si nesli dvanáctibodový náskok. Dnes po krátkém opakování pojmů a slovních obratů si každé družstvo střídavě losovalo otázky. Každý měl tři, musel je nejen přečíst, ale i správně odpovědět (měl na pomoc poradce, pokud si nebyl jistý a pozor, vše v angličtině!). Celá soutěž byla velice zajímavá, děti si fandily, dlouho o jeden bodík vedlo družstvo Lukáše, ovšem v rozhodujícím okamžiku (při posledních odpovědích) zaváhali a dnešní soutěžení skončilo remízou. Pak ještě děti shlédly krátká videa s šachovou tématikou. Anglické okénko mělo samostatné vyhodnocení, vítězové obdrželi čokoládové medaile. Snažili se však všichni, tak i poražení si je odnášeli. Já osobně si myslím, že si děti vedly dobře a protože se jednalo především o šachové výrazy, o notaci v angličtině, tak to bude všem prospěšné.  

Vyhodnocení probíhalo trochu neobvyklou formou. První tři byli odměněni bomboniérou či čokoládou, jen za rapid. A za ostatní snažení si každý odnesl čtyři drobné ceny, ale formou losování. Všechny ceny dostaly čísla a stejná se losovala z osudí. Bylo u toho hodně legrace a i překvapení. Na soustředění se všichni poctivě pracovali, tak nám to takto připadalo příhodné a zábavné. Po převzetí cen vypuklo v sále velké obchodování a vyměňování cen, i to bylo fajn.

Pro úplnost výsledky rapidu: 1. Petra Píšová (6,5 bodu a BH 25,5), 2. Lukáš Zeman 6,5 bodu a BH 24 a 3. František Jelínek 4 body (BH 26) a stejně bodů měl i čtvrtý Filip Kůra (BH 23,5).  

Rapid mladších šachistů: 1. Natálie Štanderová 6 bodů, 2. Tereza Slavíková 5 bodů, S-B 13,5 a 3. Tomáš Zeman 5 bodů, S-B 12,5.  

Poté, když jsme se se všemi rozloučili a řekli si několik málo instrukcí k zítřejšímu celodennímu výletu do Benešova, jsme se pustili do úklidu celé budovy. Velice děkuji za významnou pomoc při úklidu paní Heleně Kůrové, Zuzce Moudré a Lukášovi a Vojtovi Filipovým.

 

Plánovaný celodenní výlet, který byl tentokrát součástí našeho Letního šachového soustředění, jsme si naplánovali do Benešova. Jelo 16 dětí a 6 dospělých. Tam jsme cestovali autobusem, posnídali ve Ctibůkově pekařství, kam nás z nádraží doprovázel, bohužel, deštík. Ale než jsme se posilnili, tak pršet přestalo a následovala pravé výletní počasí. Z nádraží jsme cestovali na Konopiště rovněž autobusem. Měli jsme předem objednané vstupenky na prohlídku zámku 3. okruhu, tj. soukromých místností a nelitovali jsme! Nemá cenu vypisovat co všechno jsme shlédli, zajeďte se na Konopiště podívat také! Prohlídkou jsme byli nadšeni. Velice mě potěšilo, že i panstvo hrálo šachy, zahlédli jsme v jejich soukromých pokojích nejméně čtvery šachové soupravy, a to nejen v komnatách dospělých, ale i dětí. Prohlídku jsme absolvovali ve třech skupinách, neboť do těchto prostor smí jít maximálně osmičlenná skupina návštěvníků.

Následovala zmrzlinka a na nádvoří jsme se setkali se Zemanovými, kteří tam přijeli s Danem a Tomášem, kteří s námi také absolvovali soustředění. Poté jsme si prohlédli Růžovou zahradu a měli jsme to i s hudebním doprovodem, v zámeckém altánu totiž probíhal svatební obřad.

Do Benešova jsme se přesunuli ekovláčkem, což si všichni moc užili. Starší děti dokonce celou cestu zpívali. Malí byli nadšení. Plánovaný oběd proběhl v "naší" restauraci, kam chodíme vždy po "školách". Každý si vybral, co má rád a všichni si měli stále o čem vyprávět.

Po dvou hodinkách následoval přesun na vlakové nádraží, kde byla opět zmrzlinka a pak cesta domů vlakem. Celou cestu si dospělí i děti hráli různé hry (slovní fotbal, tichá pošta a pouštění písniček....). Po návratu do Vlašimi jsme si dali U Reků opět zmrzlinku a pak se postupně rozcházeli do domovů a zbytek odjel do Pravonína.

Děkuji všem dospělým, kteří pomohli s dětmi, ty byly dnes hodné a výlet moc chválily.

CELKOVÉ ZHODNOCENÍ LETNÍHO ŠACHOVÉHO SOUSTŘEDĚNÍ 2017:

Přednášky Jiřího Kotzota 1*

Přednášky Lukáše Filipa 1*

Přednášky Vojtěcha Filipa 1*

Anglické okénko Lenky Slavíkové 1*

Sportovní odpoledne Miloše Filipa 1*

Doprovodný program 1*

Výlety 1***                      

Obědy, svačinky, občerstvení vůbec*****

Děkuji touto cestou všem, kdož se zapojili do úspěšného zvládnutí Letního šachového soustředění, především Heleně Kůrové, Lukáši Filipovi, Vojtěchovi Filipovi, Zuzce Moudré, Mirce Ondrákové, Miluši Filipové, Jarmile Kopecké, Miloši Filipovi, výše uvedeným lektorům. Děkuji vedoucím Včelího světa a Vodního domu, kteří kvůli nám otevřeli o zavíracím dnu a umožnili nám strávit moc hezké odpoledne v Hulicích. Děkujeme všem maminkám a babičkám, které napekli pro děti dobroty, děkuji za mimořádné finanční příspěvky a my mohli dětem nakoupit více ovoce a zeleniny.

Děti byly fantastické, utužila se parta a já mám velice dobré pocity z reakcí rodičů, kteří jsou s naší prací spokojeni, spokojeny jsou i děti, které už se vyptávají jak budou fungovat kroužky v příštím školním roce, starší děti projevily zájem o pomoc s dětmi předškolními, které určitě zapojíme.

TY NEJKRÁSNĚJŠÍ PRÁZDNINY PŘEJÍ ŠACHOVÝM DĚTEM Z PRAVONÍNA TRENÉŘI!

Marie Filipová

publikováno 10.7.2017
vytvořilo Anawe