Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Ke stažení

 

 

Odkazy
Reportáže z konaných akcí

Beseda s rodiči - Vliv volnočasových aktivit na vývoj dětí

Beseda s rodiči - Vliv volnočasových aktivit na vývoj dětí

…..tento název nesla BESEDA S RODIČI, kterou v rámci projektu DOMEČEK – ŠABLONY II. uspořádali šachisté, potažmo pedagog volného času Miroslava Ondráková, která oslovila odbornici z praxe ředitelku MŠ Pravonín Milenu Hrubantovou. Akce se uskutečnila 2.11.2019 v době od 9.00 hodin do 12.00 hodin v prostorách klubovny TJ Sokola Pravonín.

              Podařilo se uskutečnit vše tak, jak bylo plánováno. Na besedu přišlo 13 rodičů (prezenční listiny přiloženy), ale v průběhu dopoledne se k besedě připojili i další rodiče, kteří dorazili s dětmi na akci později a protože neslyšeli besedu celou, už jsme je do prezenční listiny nezařadili.

Vlastní přednášce předcházelo krátké vystoupení předsedkyně Šachového klubu, z.s., která koordinuje práci 10 šachových kroužků a je ve stálém styku s rodiči. Promluvila o práci v kroužcích a poděkovala rodičům za podporu jejich dětí a zmínila i projekt ŠABLONY II. MěDDM Vlašim a pozvala i další rodiče s dětmi k aktivní účasti do pořádaných klubů a akcí a odkázala je webové stránky Šachového klubu, z.s. a MěDDM Vlašim. Odbornice z praxe Milena Hrubantová a pedagog volného času Miroslava Ondráková stručně zhodnotily přínos volnočasových aktivit na rozvoj dětí a seznámily rodiče, že volný čas dětí je téma, o kterém se dnes čím dál víc mluví zejména v souvislosti s pasivitou dětí, nadměrným sledováním televize, časem tráveným u počítače, telefonu, internetu a v neposlední řadě i v souvislosti s obezitou a nezdravým životním stylem. Také z toho důvodu je důležité věnovat problematice volného času velkou pozornost.

      Z kvantitativního hlediska je volný čas takový časový úsek, kterým může člověk (rodič, pedagog) manipulovat a směrovat vhodnou formou dítě k trávení volného času. Volný čas poskytuje nejen odpočinek, zábavu a kompenzaci (vyrovnání) jednostranných učebních činností, ale také příležitost:

  • k poznání různých činností a oblastí života společnosti,
  • k formování vědomostí, dovedností a schopností či zájmů v zájmových činnostech,
  • naučit se trávit volný čas ve prospěch tělesného a duševního zdraví,
  • k vnitřně bohatému životu a rozvoji osobnosti.

        K uskutečnění těchto příležitostí je třeba nejen pozitivní hodnocení zájmových činností, ale i pozitivní vzor trávení volného času z nejbližšího společenského prostředí. Jinými slovy je potřeba, aby dítě danou aktivitu vidělo běžně i ve svém okolí, kdy se například jeden z rodičů pravidelně věnuje sportovní aktivitě, působí v místním spolku, nebo dokonce vede nějaký zájmový kroužek. Zároveň je důležité, aby dítě bylo v dané aktivitě podporováno a oceňováno. V našem školském zařízení Městský dům dětí a mládeže Vlašim je v současné době nabízeno 127 zájmových útvarů rozličného zaměření, takže každé dítě si určitě vybere, jak trávit kvalitně svůj volný čas a navíc se MěDDM přihlásil do evropského projektu, spolufinancovaného MŠMT - ŠABLONY II., kde je sice základem vzdělávání pedagogů volného času, ale s tímto projektem DOMEČEK je spojeno i pořádání Klubů, Projektových dnů, ale i Besedy s rodiči organizovaných dětí. Toto vše je velkým přínosem k zapojení širokého okruhu dětí do volnočasových aktivit.

         Volnočasové aktivity mají tedy pozitivní vliv na vývoj dětí a dospívajících a také na jejich další život.  Volnočasové aktivity mají v denní aktivitě každého člověka své nezastupitelné místo. Výzkumy nejen u nás, ale i v zahraničí, se shodují v žebříčku zájmů u dětí a dospívajících ve věku od deseti do osmnácti let. Velmi žádaný je sport, sociální interakce s vrstevníky, kultura a zábava zprostředkovaná zejména masovými komunikačními prostředky a také četba.  

           V rámci reflexe, které se zúčastnili všichni rodiče, kteří kladně hodnotili nezastupitelnou roli Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi, jejímž detašovaným pracovištěm v Pravoníně jsou šachové kroužky a v rámci ŠABLON II. Provozované dva Kluby zábavné logiky a deskových her a jednoho Badatelského klubu Všeználek, v tomto pololetí vaření, které děti nesmírně baví. Do všech kroužků a klubů chodí děti rády, docházka je téměř stoprocentní, činnosti jsou pestré, trenéři i vedoucí se na každé setkání pilně připravují, a proto děti každá schůzka baví a těší se na ni. Vedoucí kladou velkou pozornost vlastní přípravě a používání velkého množství pomůcek k názorné výuce. Pestrá byla i následná diskuze, kdy obě účastnice odpovídaly na celou řadu dotazů.

          Beseda se velice vydařila a rodiče byli spokojeni  a pořadatelky si byly vědomy, že uspořádaly setkání s rodiči na vysoké úrovni.

Odkaz na fotky: https://sachypravonin.rajce.idnes.cz/Setkani_s_rodici_-_Vliv_volnocasovych_aktivit_na_rozvoj_deti_2.11.2019/

Zaznamenala: Marie Filipová

publikováno 5.11.2019