Vyhledávání

Sponzoři

Sellier Bellot Vlašim

Vlašimské městské lesy s.r.o.,Vlašim

Marie Filipová,Pravonín

Respo Vlašim

Koloniál Zelingr

Pan MUDr. Karel Pěkný

Kyselý – prádelna

Pan Musil zelenina

Papírnictví Jana Pessrová

Maso a uzeniny Josef Vávra

Benea ,s.r.o.

Metalkov s.r.o.- pan Reitschläger Evžen

Česká spořitelna,a.s.

Pekárna Turek a spol.,s.r.o.

Pentar a.s.,Praha 5

Jana Musilová

Viking Mašek, a.s.

Milan Vilím, Hobysport

Ing.Iveta Vaiglová

Miroslava Vavrušková, Napajedla

Vlama, spol. s.r.o.

Spol. Fair Credit International, SE

Ploty Holoubek s.r.o.Vlašim

Pastell spol. s r.o. Čechov

Zdeněk Štětina - GORENJE spol. s.r.o. 

Milan Bísek

Asmo, Zruč nad Sázavou

 

logo 1 střed.kraje

 

Podpora z fondu hejtmanky Středočeského kraje:

Dotace z Fondu hejtmana v roce 2019 byly poskytnuty na tyto projekty:

 

  • S Domečkem karnevalovým krokem do všech základních škol 
  • Mezinárodní fotbalový turnaj Trofeo delfino 2019 v Itálii 
  • Léto pro holky a kluky v Domečku Vlašim 
  • S Domečkem Vlašim radostně do nového školního roku 2019 - 2020 

 

Dále poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT na rok 2019: 

 

  • Pohár rozhlasu - okresní kola: 13.-14.5.2019

 

Děkujeme

 

 

 

Kontakt

Adresa:

Radnická 121
258 01 Vlašim

Telefon:

317 842 310
724 148 443

E-mail:

mddm@mddmvlasim.cz

Reportáže z konaných akcí

AZ KVÍZ junior se šachistům skutečně vydařil!

AZ KVÍZ junior se šachistům skutečně vydařil!aa

Ve středu od 15.00 hodin dne 22.1.2020 uspořádali šachisté Městského domu dětí a mládeže ve Vlašimi, v rámci projektu Domeček – ŠABLONY II. plánovaný projektový den. Tento v sobě zahrnoval soutěž nazvanou AZ KVÍZ. Pedagogem projektového dne byl Lukáš Filip a odbornicí z praxe Zuzana Moudrá. Organizátoři představili přihlášeným dětem hru, kterou kombinovali jako deskovou hru a finále bylo realizováno pomocí dvou počítačů, přímo z aplikace z internetu. Využili k tomu dataprojektor s patřičným zvukovým přenosem.

Vlastní realizaci předcházela pečlivá příprava spojená s objednáním a výzdobou hracího prostoru a pak zajištění dvou her AZ Kvízu, která byla nutná pro rozřaďovací kola. Odborník z praxe připravil prezentaci o hře, pedagog pak měl za úkol přípravu vysvětlení pravidel. Další příprava vyžadovala vypracování rozlosování 8 přihlášených soutěžících do dvou skupin po 4. Vyřazování bylo naplánováno podle klasického „pavouka“. Předcházela i informace přihlášeným soutěžícím, aby se předem připravili na soutěž. Příprava v sobě nesla i vymyšlení bankomatu, se kterým si poradili pořadatelé originálně, vystříháním pětiúhelníků s popisem daných cen.

Cílem projektového dne tohoto druhu byla kombinace pestrých vědomostních otázek s využitím strategie a rozvíjení vědění dětí, ale i strategických schopností.

Z 8 soutěžících (jedna účastnice náhle onemocněla, ale rychle ji nahradila jiná dívka) byli nalosovány dvě skupiny po 4 soutěžících. S jednou skupinou pracovala odbornice z praxe a s druhou skupinou pedagog volného času. Hrálo se ve dvojicích, proto byla v každé skupině absolvována 2 kola a do semifinále tedy postoupili z každé skupiny 2 hráči. Rozřaďovací kolo a semifinále se hrálo klasici s deskovou hrou AZ KVÍZ junior, otázky byly čteny, byl sledován časový limit a vítězil ten, kdo nejdříve na základě svých správných odpovědí a účelnému strategickému vybírání správných polí v herním trojúhelníku, spojil všechny tři strany trojúhelníku.

Velice příhodně se vypořádali pořadatelé s finálovým kolem, kdy bylo využito internetové aplikace, s napojením na dataprojektor a reproduktory a s promítáním na velké plátno. Soutěžící poslouchali a četli odpovědi z aplikace a také do počítače vyplňovali správné odpovědi. Finálové kolo bylo sledováno všemi soutěžícími a dalšími diváky z šachových kroužků, neboť se jednalo velice zajímavý boj mezi Adamem Slavíkem a Vojtěchem Vopálkou. Vítězem soutěže se stal ADAM SLAVÍK! Za svůj výkon si v bankomatu uhrál tři věcné ceny, z nich dvě byly opravdu hodnotné a velice se radoval, že se mu podařilo přehrát starší spoluhráče.

Po ukončení projektového dne, tedy po vyhodnocení, předání cen si finálové kolo s počítači chtěl zkusit každý. Organizátory projektového dne jim to bylo umožněno, a tak se nám projektový den podstatně protáhl, což potěšilo úplně všechny přítomné a kompetence k soutěžení byla naplněna stoprocentně.

Na vyhodnocení se dostavili nejen všichni soutěžící, ale i děti z dalších šachových kroužků, i rodiče dětí, kteří sledovali poslední rozhodující kolo a měli radost z toho, že se dětem soutěž líbila. Předmětem další reflexe byly názory účastníků, které byly kladné. Děti uznaly, že tato soutěž není o věku dítěte, ale o jeho celkovém přehledu, znalostech v rozličných oborech, také že záleží na štěstí, jaká otázka danému soutěžícímu vyhovuje, a navíc je nutné ještě pamatovat na strategii ve vybírání správných políček, aby soupeř „neutekl“. Celý projektový den se líbil. Byly splněny stanovené cíle. Kladně byla kvitována i spolupráce rodičů s pořadateli projektového dne, kteří významně přispěli k průběhu akce, a to poskytnutím cenového fondu do soutěže. Účastníky byl i kladně hodnocen celý projekt MŠMT a EU za poskytování prostředků, které slouží k dalšímu vzdělávání dětí a mládeže a tím i k tvorbě volnočasových akcí a rozšiřování zálib dětí.

Jednalo se o poměrně náročný projektový den, co se přípravy týká, plánovaných cílů bylo dosaženo a spokojenost nejen dětí, ale i přítomných pedagogů, šachistů, rodičů, prarodičů, kteří zhodnotili trávení volného času tímto způsobem na výbornou.

Zaznamenala: Marie Filipová

 

publikováno 23.1.2020
vytvořilo Anawe